In memoriam Roelof Versloot

Roelof is op dinsdag 9 mei 2017 overleden. We zijn in 2009 dit bedrijf gestart, daarvoor werkten we al 10 jaar samen. We hebben de afgelopen weken mooie herinneringen opgehaald. Prachtige opdrachten hebben we binnen het onderwijs gedaan. We hadden onze idealen graag samen gerealiseerd op de wijze zoals we begonnen zijn en samenwerkten. Een uniek partnerschap waarbij jij graag nog, zoals je zelf zei, tot je 70ste in wilde doorgaan. Die wens is jou ontnomen door de ziekte waarvan geen genezing mogelijk was. Kenmerkend in de afgelopen weken is de kracht waarmee jij deze last hebt gedragen.De tijd die jou nog gegund was, heb je besteed aan alles wat jou dierbaar was. Met jouw overlijden verliezen we een bijzondere collega, vriend en partner. De herinnering zal voor altijd levend blijven.

 

 

 

 

 

 

 

Financieel risicoprofiel

Risicomanagement staat volop in de belangstelling van onderwijsorganisaties. Dat is niet zonder reden. Door teruglopende bekostiging en stille bezuinigingen lopen de vermogensposities terug. Om verantwoorde (investerings-) beslissingen te kunnen blijven nemen is het van groot belang zicht te hebben op de financiële risico’s waaraan de onderwijsorganisatie wordt blootgesteld.
De Controlgroep heeft al veel onderwijsorganisaties in zowel het primair als voortgezet onderwijs geholpen bij de totstandkoming van een financieel risicoprofiel. lees meer

Bedrijfsvoering

Op welke wijze kunnen schoolbesturen de beschikbare (financiële) middelen zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten, zodat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft?
Deze, en andere financiële vragen van schoolbesturen worden beantwoord door medewerkers van Controlgroep.
Controlgroep biedt haar diensten aan op het brede gebied van bedrijfsvoering gericht op en binnen onderwijsorganisaties.

Primair proces centraal

Bij het inrichten van de financiën staat voor schoolorganisaties één eis voorop: zo veel mogelijk middelen behouden voor het primaire proces. Dat is dan ook het uitgangspunt in alle diensten van de financiële experts van de Controlgroep. Managers en bestuurders zijn wat het primaire proces betreft deskundig. Het vraagt deskundigheid om strategisch beleid ook financieel te vertalen naar concrete, meetbare doelen. Indien gewenst delen wij graag onze deskundigheid met u.

Onderwijsgericht

Wij verlenen professionele ondersteuning en geven deskundig advies, gericht op een deugdelijke bedrijfsvoering van uw organisatie. Wij denken daarbij niet alleen in cijfers en getallen, maar we spreken de taal van het onderwijs. We zijn bekend met de specifieke bekostigingssystematieken en controlemechanismen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Controlgroep? Uiteraard ontmoeten wij u graag om ons persoonlijk aan u voor te stellen.

Neem dan gerust contact op met:
Geert-Jan Wouters telefoon 06 543 763 83 gjwouters@controlgroep.nl