- Diensten

Om verantwoorde keuzes te kunnen maken, moeten organisaties kunnen beschikken over betrouwbare, tijdige en volledige informatie. Dit raakt alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Controlgroep vindt het, gezien de ontwikkelingen, erg belangrijk dat er sprake is van goede beheers- en sturingsinformatie waarbij verschillende beleidsterreinen op elkaar worden afgestemd zoals onderwijskundig-, personeels-, huisvesting- en financieel beleid.

Controlgroep is een onderneming waarin de financiële dienstverlening is gekoppeld aan financieel specialisten die beschikken over specifieke kennis opgebouwd door jarenlange ervaring bij verschillende organisaties, onderwijsinstellingen en accountantskantoren.

Interim controller

Onze medewerkers beschikken over een ruime ervaring binnen het onderwijs. We zorgen voor een periodieke actualisatie van de kennis van onze medewerkers. Ook wanneer u behoefte heeft aan een langdurige continue invulling van deze functie in deeltijd bent u bij ons aan het juiste adres.

Lees meer

Interim bestuurder

In de afgelopen jaren hebben wij op verzoek van Raden van Toezicht de bestuurder kunnen leveren voor diverse onderwijs- en zorg organisaties. Hierbij werden wij gevraagd om of tijdelijk een bestuurder waar te nemen of de onderwijs- zorgorganisatie tijdelijk te besturen.

Lees meer

Financieel risicoprofiel

Krijg zicht op (de beheersing van) uw belangrijkste financiële risico’s en het benodigd buffervermogen.

Lees meer

Ontzorgen in uw bedrijfsvoering

Naast het leveren van interim controller en de daarbinnen overeengekomen dienstverlening helpen wij ook graag mee om uw bedrijfsvoeringprocessen doelmatiger in te richten. Bedrijfsvoering en de dienstverlening is daarbij dienstbaar en ondersteunend aan het primaire proces, het leveren van kwalitatief goed onderwijs en zorg.

Lees meer

Fraudescan

Een fraude risico analyse is een analyse van de op de organisatie van toepassing zijnde fraude risico factoren en de beheersing daarvan.

Lees meer

Bestuurlijke advisering en projectmanagement

Onze medewerkers worden regelmatig gevraagd om op regiebasis als sparringpartner van de bestuurder te fungeren. Het gaat dan om meedenken over complexere bestuurlijke vraagstukken.

Lees meer

Seminars

Tijdens onze seminars wordt u op een actieve manier meegenomen in de ontwikkelingen in het onderwijs. Doel is om bezoekers met elkaar te verbinden en toegang te geven tot elkaars kennis en de kennis van ons netwerk.

Lees meer