- Bestuurlijke advisering en projectmanagement

Onze medewerkers worden regelmatig gevraagd om op regiebasis als sparringpartner van de bestuurder te fungeren. Het gaat dan om meedenken over complexere bestuurlijke vraagstukken.

De thema’s lopen uiteen van uitbreiding tot krimp, informatievoorziening, bedrijfsvoering, samenwerkingsvormen, fusie en strategische verkenningen. Het gaat dan om meedenken, vanuit de opgebouwde kennis en ervaring aanreiken van alternatieven en mogelijke scenario’s.

Project- en procesmanagement opdrachten voeren wij voor u uit op het moment dat de geformuleerde doelstellingen en resultaten aansluiten op de expertise van onze medewerkers. De opdrachten in dit kader waarbij wij het project- proces management hebben geleverd zijn:

  • Fusieprocessen
  • Veranderingsprocessen binnen de bedrijfsvoering
  • Informatievoorziening actualiseren en afstemmen op de stakeholders
  • Administratieve systemen processen effectiever en efficiënter inrichten
  • Projectmanagement bij reorganisatie processen
  • Projectmanagement invoeren en optimaliseren van planning en control cyclus en het verkrijgen van tijdige en betrouwbare stuur- en beheers informatie.

Binnen opdrachten in het kader van proces- en projectmanagement is er veelal sprake van de implementatie van adviezen. Door het verkrijgen van draagvlak in dit proces door zichtbare resultaten zal de bereidheid om veranderingen ook door te voeren toenemen. De organisatie, het bestuur, de betreffende medewerker ervaart de voordelen van de verandering waardoor de acceptatie veranderingen door te voeren ook een vanzelfsprekendheid is.