- Fraudescan

Fraude risico analyse voor schoolbesturen

Een actueel thema
De laatste jaren is het belang van beheersing van fraude risico’s, mede ingegeven door een aantal incidenten, sterk toegenomen. Ook vanuit de accountantskantoren is hier, als onderdeel van uw jaarrekeningcontrole, steeds meer aandacht voor.

De Controlgroep heeft met een van haar samenwerkingspartners een beproefde methodiek ontwikkeld waarmee een fraude risico analyse voor onderwijsinstellingen gemaakt kan worden.

Wat is een fraude risico analyse en wat levert het op voor uw organisatie

Een fraude risico analyse is een analyse van de op de organisatie van toepassing zijnde fraude risico factoren en de beheersing daarvan.

De opbrengsten van een fraude risico analyse:

  1.  Zicht op de frauderisicofactoren die op uw organisatie van toepassing zijn.
  2. Zicht op mogelijke fraude indicatoren.
  3. Zicht op de benodigde en aanwezige beheersmaatregelen het frauderisico het hoofd te bieden en de werking daarvan.

Kortom, u verkrijgt door het uitvoeren van de fraude risico analyse per categorie (algemeen, factor gelegenheid, factor rationalisatie, factor druk en branche specifiek) een helder overzicht van waar het fraude risico beheerst wordt en waar de beheersing versterkt kan worden. Een veilig idee!


Aanpak om tot de fraude risico analyse voor uw organisatie te komen

Per categorie (algemeen, factor gelegenheid, factor rationalisatie, factor druk en branche specifiek) worden bijna vijftig fraude risico factoren en de beheersmaatregelen beschreven. Daarnaast is per fraude risico factor een kwalificatie (verbetering noodzakelijk, verbetering gewenst, verbetering mogelijk, beheersing OK) gegeven. Zie (willekeurig) voorbeeld:


Uiteindelijk worden alle fraude risico factoren in een samenvattend overzicht weergegeven (zie onderstaand voorbeeld). Hierdoor is in 1 oogopslag duidelijk op welke deelaspecten de organisatie het beheer kan of moet verbeteren.

Het onderzoek vindt in nauw overleg met en met de betrokkenheid van een aantal direct betrokkenen vanuit uw organisatie plaats.