- Ontzorgen in uw bedrijfsvoering

Naast het leveren van interim controller en de daarbinnen overeengekomen dienstverlening helpen wij ook graag mee om uw bedrijfsvoering processen doelmatiger in te richten.

Bedrijfsvoering en de dienstverlening is daarbij dienstbaar en ondersteunend aan het primaire proces, het leveren van kwalitatief goed onderwijs en zorg. Controlgroep medewerkers adviseren en ondersteunen bestuurders van onderwijsinstellingen binnen de te onderscheiden deelgebieden van de bedrijfsvoering. Een goede bedrijfsvoering draagt bij aan het realiseren van uw doelstellingen voor de langere termijn. Een financieel gezonde organisatie maakt innovatie en inspelen op veranderingen realiseerbaar. Voor de medewerkers ook een belangrijke en motiverende factor om zakelijk maar vooral professioneel samen te werken aan de toekomst van de leerlingen/ cliënt.