Kort gezegd verstaan we onder risicomanagement: ‘het systematisch analyseren van de organisatie op risico’s, met als doel de kans erop te verkleinen en de impact ervan op de organisatie te reduceren’.

Risicomanagement is gekoppeld aan doelstellingen. Een van de gronddoelstellingen van elke organisatie is de borging van de continuïteit van de organisatie. Deze continuïteit komt in gevaar wanneer de lasten niet meer uit de baten bestreden kunnen worden en er onvoldoende (liquide) vermogen aanwezig is om het al dan niet tijdelijke financiële tekort te dekken. Om aan de gronddoelstelling van het borgen van de continuïteit te kunnen blijven voldoen, is het daarom nodig om zicht te krijgen op de belangrijkste financiële risico’s waaraan de organisatie wordt blootgesteld en hoe deze risico’s worden beheerst. Dit kan worden samengevat tot de vraag hoeveel vermogen nodig is om het financieel risicoprofiel af te dekken.