- Over ons

Onze visie is "Ontzorgen in uw bedrijfsvoering"

Onze visie is dat kwalitatief goed onderwijs mede afhankelijk is van een goede bedrijfsvoering en daarbij een adequate informatievoorziening omtrent de realisatie van uw beleidsdoelstellingen. Onder “ontzorgen in uw bedrijfsvoering” verstaan wij het leveren van diensten die bijdragen aan de doelmatige inrichting en uitvoering van uw administratieve organisatie en de binnen de bedrijfsprocessen opgenomen interne beheersingsmaatregelen. Doel van onze dienstverlening is u te helpen en tijdelijk taken over te nemen en indien gewenst de bedrijfsvoering zodanig in te richten dat u “in control” bent en blijft. Onder het mapje diensten treft u een uiteenzetting van onze diensten.

Onze kernwaarden zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en implementatie.

Kwaliteit

Al onze medewerkers hebben een hoge affiniteit met de branches onderwijs en zorg en staan voor kwalitatieve dienstverlening. Niet alleen vanuit de genoten opleiding en periodieke actualisatie maar tevens door ervaring uit de praktijk en kennisdeling.

0
+
Jaar ervaring
0
+
Onderzoeken
0
+
Reorganisaties
0
+
Schoolbesturen
Betrouwbaarheid

We spreken vooraf met u af wat we doen en komen deze afspraken na. Wij staan een open en eerlijke werkwijze voor.

Implementatie

Wij geven u niet alleen gevraagd (en ongevraagd) advies maar helpen u graag deze adviezen in uw organisatie te implementeren. Wij hebben daarbij een no nonsens aanpak. Na implementatie bent u zelfstandig in staat uw bedrijfsvoering te organiseren.

Onze adviseurs kennen de onderwijs- en zorgsector als geen ander en zijn blijvend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen om deze met u te delen en u met name op het gebied van bedrijfsvoering en informatievoorziening te helpen uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.