- Claudia Alards

Senior consultant

Claudia  is senior consultant bij Controlgroep Financieel Management en Bedrijfsvoering BV

Op mijn ruim 15 jaar ervaring in het onderwijs, ben ik Claudia Alards trots.

Trots om kinderen onderwijs te laten volgen bij een “financieel” gezonde onderwijsinstelling.

Als ervaren interim controller adviseer en ondersteun ik onderwijsinstellingen, om zo te komen tot deze financiële gezonde onderwijsinstelling.

In de uitgevoerde opdrachten betroffen de werkzaamheden;

  • Opstellen begrotingen, kwartaalrapportages en jaarrekeningen;
  • Aansturen, ondersteunen en coachen van medewerkers van de financiële afdeling;
  • Het onafhankelijk adviseren van de bestuurders, RvT en de schoolleiding t.a.v. kritische bedrijfsprocessen, beleidsmatige vraagstukken en organisatieontwikkeling.

Persoonlijke eigenschappen & kwaliteiten zijn: oprecht, integer, accuraat, coachend leiderschap.