- Erwin Meuleman

Senior consultant

Erwin is Senior Consultant bij Controlgroep Financieel Management en Bedrijfsvoering BV

Erwin Meuleman heeft een financiële en bedrijfseconomische achtergrond. Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven (Akzo Nobel, Sony Music) heeft hij in 2002 de overstap gemaakt naar de onderwijs sector.

Erwin is sinds 2002 op parttime basis verbonden als concern controller aan een van de grotere besturen voor voortgezet onderwijs in Nederland. In deze rol heeft hij zich ruimschoots kunnen bekwamen in onder meer planning & control, beleidsadvisering, bedrijfsvoering, treasury management, financieringsvraagstukken en risicomanagement.

Naast zijn dienstverband is Erwin sinds 2004 als zelfstandige werkzaam, gericht op de onderwijssector. Hierbij ligt de focus van zijn dienstverlening vooral op risico management. Circa 50 besturen (vooral VO en PO) heeft hij reeds begeleid in de totstandkoming van een (financieel) risicoprofiel. Naast risicomanagement houdt hij zich bezig met fraude risico analyse, scans van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en advisering over de inrichting en werking van de planning & control. Hiernaast verzorgt hij ook cursussen voor MR, bestuurders en schoolleiders over financiële sturing van onderwijsorganisaties.