- Geert-Jan Wouters

Senior consultant

Geert-Jan Wouters is Senior consultant bij Controlgroep Financieel Management en Bedrijfsvoering BV

Na 20 jaar ervaring te hebben opgedaan als adviseur en openbaar accountant binnen alle onderwijssectoren al weer 10 jaar vanuit Controlegroep werkzaam in het onderwijs en de zorg. In de afgelopen jaren veelvuldig als interim bestuurder opdrachten verricht binnen de onderwijs en zorg sector.

Als adviseur werkzaam voor een groot aantal onderwijsorganisaties. De werkzaamheden en adviezen hebben betrekking op het brede spectrum van bedrijfsvoering vraagstukken zoals doelmatigheid administratieve organisatie en processen, risicomanagement, financiering/ treasury, inrichting planning en controle cyclus en informatievoorziening. Daarnaast verricht hij bijzondere onderzoeken en processen in het kader van het begeleiden van fusie tussen onderwijsinstellingen dan wel projectbegeleiding voor verzelfstandiging en rechtmatigheids-/ compliance onderzoek. De opdrachten worden uitgevoerd binnen alle onderwijssectoren. Naast de interim opdrachten als controller, financieel directeur en bestuurder worden ook cursussen en presentaties verzorgd